ข่าวสาร

.

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ข่าวทั่วไป

เปิดให้บริการฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์ กับศูนย์ภาษาออนไลน์ ข่าวสำคัญ

ขั้นตอนการค้นหารายวิชาที่นักศึกษาตกค้าง กรณีติด F

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล ร่วมส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน วังไกลกังวลเกมส์ (ครั้งที่ 14)

สำนักวิทยบริการฯ มทร.รัตนโกสินทร์ เปิดศูนย์ ASEAN Information Center

มทร.รัตนโกสินทร์จัดค่ายภาษาอังกฤษครั้งที่ 2 เสริมสร้างภูมิความรู้ด้านการใช้ภาษา

ข่าวประกาศ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555 ข่าวสำคัญ

รับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2556 รอบ 5 ข่าวสำคัญ

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 ข่าวสำคัญ

รหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ข่าวสำคัญ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวกิจกรรม

โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ ภาพกิจกรรม ข่าวสำคัญ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ภาพกิจกรรม ข่าวสำคัญ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 (ภาคพิเศษ) ภาพกิจกรรม ข่าวสำคัญ

โครงการฝึกอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาพกิจกรรม ข่าวสำคัญ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเข้าสู่สถานประกอบการ ภาพกิจกรรม ข่าวสำคัญ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s