สหกิจการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินวิทยาเขตวังไกลกังวลสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ตารางอบรมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

คู่มือรูปแบบการพิมพ์รายงานสหกิจศึกษา

ตัวอย่างรายงานสหกิจศึกษา

5  ตัวอย่างโครงงานสหกิจศึกษา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s